Administratie publica

Administratie publica 11 decembrie 2020 Nicolae Ivanisi

https://www.youtube.com/watch?v=WvCJHH3sFmU&feature=youtu.be

Administratie publica 11 decembrie 2020 Eduard Berca

https://www.youtube.com/watch?v=EMrXSlM-tr8&feature=youtu.be

Administratie publica 8 decembrie 2020 Adina Dobrete

https://www.youtube.com/watch?v=7fPQ0EN1jIY&feature=youtu.be

Administratie publica 8 decembrie 2020 Marcel Romanescu

https://www.youtube.com/watch?v=nFV8BVLhqAY&feature=youtu.be

Administratie publica 3 noiembrie 2020 Adrian Busu

https://www.youtube.com/watch?v=J1BlqFMtJDM&feature=youtu.be